Community

Hrvatski za početnike

Examples from our community

10,000+ results for 'hrvatski za početnike'

Hrvatski za početnike 1 11. cjelina - Njezin vikend
Hrvatski za početnike 1 11. cjelina - Njezin vikend Complete the sentence
Gdje?  Hrvatski za početnike
Gdje? Hrvatski za početnike Find the match
Lokativ - hrvatski za strance
Lokativ - hrvatski za strance True or false
Moja soba - hrvatski za strance
Moja soba - hrvatski za strance Unjumble
Hrvatski za početnike- Osobne zamjenice
Hrvatski za početnike- Osobne zamjenice Quiz
Karakter ljudi (osobine)
Karakter ljudi (osobine) Match up
Što trebam za hrvatski?
Što trebam za hrvatski? Match up
Hrvatski za početnike-pitanja str. 20. i 21.
Hrvatski za početnike-pitanja str. 20. i 21. Spin the wheel
Frazemi
Frazemi Match up
Padeži
Padeži Speaking cards
iz, od + genitiv
iz, od + genitiv Spin the wheel
Akuzativ - neživo
Akuzativ - neživo Spin the wheel
Pridjevi sa suprotnim značenjem (Adjectives with opposite meaning)
Pridjevi sa suprotnim značenjem (Adjectives with opposite meaning) Match up
Hrana
Hrana Group sort
13.1 - POSTAVLJANJE PITANJA: IZ PREZENTA U PERFEKT
13.1 - POSTAVLJANJE PITANJA: IZ PREZENTA U PERFEKT Flip tiles
Akuzativ s prijedlozima
Akuzativ s prijedlozima Quiz
8.1 - PREZENT NA -ATI I -ITI
8.1 - PREZENT NA -ATI I -ITI Flip tiles
Hrvatski za početnike-Upoznajmo se!
Hrvatski za početnike-Upoznajmo se! True or false
Instrumental; Kako/Čime? S kim?
Instrumental; Kako/Čime? S kim? Quiz
Spoji sliku i riječ
Spoji sliku i riječ Match up
Suprotnosti
Suprotnosti Find the match
Odjeća
Odjeća Labelled diagram
Tko ste vi? Tko su oni?
Tko ste vi? Tko su oni? Quiz
Odjeća
Odjeća Labelled diagram
vokabular-vanjski izgled
vokabular-vanjski izgled Match up
To sam ja. To je moja obitelj.
To sam ja. To je moja obitelj. Complete the sentence
Enklitike
Enklitike Quiz
 BOJE
BOJE Labelled diagram
Ponavljanje-hrvatski za strance
Ponavljanje-hrvatski za strance Quiz
Glagol "biti"
Glagol "biti" Quiz
Frazemi
Frazemi Quiz
Glagol "biti" - niječni oblik
Glagol "biti" - niječni oblik Quiz
Komparativ 1
Komparativ 1 Quiz
Usmeni-JV2
Usmeni-JV2 Speaking cards
Komparativ 2
Komparativ 2 Quiz
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK Gameshow quiz
23.1 - Što ste radili za vrijeme praznika?
23.1 - Što ste radili za vrijeme praznika? Flip tiles
PASIV 1
PASIV 1 Flip tiles
6.1 nekoliko + genitiv množine
6.1 nekoliko + genitiv množine Flip tiles
17.4 - Iz lokativa u akuzativ
17.4 - Iz lokativa u akuzativ Flip tiles
Voziti bicikl, slušati radio, čitati knjigu...
Voziti bicikl, slušati radio, čitati knjigu... Group sort
Hrvatski novac
Hrvatski novac Quiz
prezent glagola - ja (10)
prezent glagola - ja (10) Flip tiles
5.2 iz prezenta u perfekt
5.2 iz prezenta u perfekt Flip tiles
12.4 jedna riječ u više padeža
12.4 jedna riječ u više padeža Complete the sentence
HRVATSKI I JA- GDJE SE ŠTO NALAZI
HRVATSKI I JA- GDJE SE ŠTO NALAZI Match up
Hrvatski za 1. razred
Hrvatski za 1. razred True or false
PONAVLJANJE - PADEŽI: prava riječ
PONAVLJANJE - PADEŽI: prava riječ Complete the sentence
A1.1 pitanja za tebe!
A1.1 pitanja za tebe! Speaking cards
Križaljka hrvatski
Križaljka hrvatski Crossword
4.1 GENITIV
4.1 GENITIV Speaking cards
Brojevi
Brojevi Open the box
2.1. MALE STVARI - kviz
2.1. MALE STVARI - kviz Quiz
Upoznajmo se!
Upoznajmo se! Complete the sentence
LJUDI I ZANIMANJA
LJUDI I ZANIMANJA Open the box
RODOVI IMENICA
RODOVI IMENICA Categorize
Continue editing: ?