εξουδετέρωση - ................................ ονομάζεται η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται, όταν αναμειγνύεται ένα οξύ με μία βάση., δείκτες - ..................................... ονομάζονται ορισμένες ουσίες που αλλάζουν χρώμα, όταν έρθουν σε επαφή με οξέα ή βάσεις ή με ουσίες που περιέχουν οξέα ή βάσεις., άλατα - .......................... ονομάζονται οι ουσίες που παράγονται κατά την εξουδετέρωση οξέων από βάσεις ή βάσεων από οξέα., οξέα - Τα ......... διαλύουν τα άλατα., βάσεις - Οι ......... διαλύουν τα λίπη, βάση - Τον φούρνο τον καθαρίζουμε με καθαριστικό που περιέχει .................,

Οξέα, βάσεις, άλατα

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?