1) Къде получава образованието си бъдещия цар на българите Симеон? a) В Магнаурската школа b) В Преславската книжовна школа c) В Охридската книжовна школа d) В Търновската книжовна школа 2) През коя година Симеон е провъзгласен за български владетел? a) През 811 година b) През 917 година c) През 893 година d) През 803 година 3) При управлението на цар Симеон коя е столицата на България? a) Търново b) Велики Преслав c) Плиска d) София 4) Къде се състои най-голямата битка между войските на цар Симеон и византийския император? a) Онгъл b) Върбишки проход c) Крепостта Траянови врата d) Река Ахелой 5) Кога се състои най-голямата битка между войските на цар Симеон и византийския император? a) През 917 година b) През 1018 година c) През 1014 година d) През 811 година 6) Довършете изречението „Целта на цар Симеон е да превърне България в .....“ a) монархия b) кралство c) славянска империя d) княжество 7) Как се титулува българският владетел след 913 година? a) Цар b) Крал c) Султан d) Княз 8) Довършете изречението „Цар Симеон се стреми да превърне България в ....“ a) културен център на прабългарите в Европа b) важен кръстопът c) княжество d) културен център на славяните в Европа. 9) Кой е авторът на произведението „За буквите“ ? a) Черноризец Храбър b) Климент Охридски c) Йоан Екзарх d) Константин – Кирил Философ 10) Кой е авторът на „Азбучна молитва“ ? a) Епископ Константин b) Йоан Екзарх c) Черноризец Храбър d) Методий 11) Кое съчинение написва Йоан Екзарх? a) „За буквите“ b) „Азбучна молитва“ c) „Шестоднев“ d) „Химн на Кирил и Методий“ 12) Какво наричаме житие? a) Автобиография b) разказ за живота на светец или светица c) Природно описание d) Стихотворение 13) Защо времето на цар Симеон се нарича „Златен век на България“? a) Поради всестранния разцвет на държавата и културата b) В страната има много злато. c) България печели много битки. d) Златото е много ценно. 14) От какъв материал е изработена тази икона на св. Теодор Стратилат? a) злато b) керамика c) дърво d) сребро 15) За кого се отнасят думите: „Една от най-ярките личности в духовния живот на българите. Той е не само продължител на делото на св. Кирил и св. Методий, но е и проповедник, и учител. Автор е на литературни произведения.“ a) Константин Преславски b) Черноризец Храбър c) Йоан Екзарх d) Климент Охридски 16) Кой български владетел се занимава с книжовна дейност? a) Цар Симеон I Велики b) Княз Борис I c) Цар Петър I d) хан Омуртаг

Цар Симеон Велики и Златният век на България

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?