1) BIRDS CAN... a) SING b) CLIMB 2) TURTLES CAN... a) RUN b) WALK 3) FISH CAN... a) SWIM b) RUN 4) DOGS CAN a) CLIMB b) JUMP 5) RABBITS CAN a) SWIM b) HOP 6) CATS CAN... a) CLIMB b) HOP 7) PARROTS CAN... a) SWIM b) FLY 8) HAMSTERS CAN... a) WALK b) FLY 9) DOGS CAN... a) RUN b) HOP 10) CATS CAN... a) FLY b) JUMP

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?