Cree mejores lecciones de forma más rápida
Pytanie czasownika, Wymień dwa rzeczowniki, Ile jest kontynentów?, Pytania rzeczownika, Wymień dwa czasowniki, Wymień kontynenty, Na jakim kontynencie leży Polska?, Który kontynent jest największy?, Pierwszy miesiąc roku to ..., Ostatnim miesiącem roku jest ..., Dzień Dziecka obchodzimy ..., Czwartym miesiącem roku jest ..., Rok szkolny zaczyna się we ....

Cambiar plantilla

Interactivos

Tabla de clasificación

Rueda del azar es una plantilla abierta. No genera puntuaciones para una tabla de clasificación.

Actividades similares de la Comunidad

Cambiar plantilla

Interactivos