Infidel - Persona que no es lleial., Blanc - Color molt clar, contrari del color més fosc., Baix - Contrari d'alt., Guanyar - Obtendre algo, antónim de perdre., Alegre - Contrari d'estar trist., Enemic - No es un amic., Venjança - Fer que algú passi el mateix que ha pasat una persona., Avorrir - Contrari d'apreciar., Despert - Contrari de dormit, Mentider - Persona que mai diu la veritat,

Antónims

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?