1) Aniré a veure a les ___ amigues. a) meu b) teus c) meues 2) Han vingut els _____ iaios! a) meus b) seua c) teu 3) Eixa motxilla és de Laia. És la ____ motxilla. a) meua b) seua c) teua 4) Ahi vivim tota la familia. És la _______ casa. a) seua b) seus c) nostra 5) Joan, crec que te deixes el ____ mòbil. a) vostre b) teua c) teu 6) Paula, ordena la ______ habitació! a) meu b) teua c) seues 7) Xiquets, quan acabeu de sopar porteu a la cuina els ______ plats. a) seus b) meua c) vostres 8) No trobe la ______ llibreta. a) meua b) seues c) teus 9) Mira, Lorena s'ha deixat la _____ jaqueta! a) meua b) teua c) seua 10) Joan i Marc, les ________ cosines són molt simpàtiques. a) vostres b) seues c) meua

Possessius. Tria el correcte

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?