1) A bird can swim a) true b) false 2) An elephant can fly a) true b) false 3) A bird can't climb a) true b) false 4) A penguin can't fly a) true b) false 5) A snake can run a) true b) false 6) A tiger can't run a) true b) false 7) A monkey can climb a) true b) false 8) A bird can fly a) true b) false 9) A fish can swim a) true b) false 10) A lion can't run a) true b) false

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?