1) Onde viven? a) Son terrestres b) Son acuáticos 2) Como respiran? a) Por pulmóns (Cando son adultos como a ra) b) Por branquias  (Cando nacen, os cágados) 3) Como é a súa pel? a) Espida b) Cuberta de pelo c) Cuberta de escamas 4) Como se reproducen? a) Son vivíparos b) Son ovíparos 5) Como se desprazan? a) Teñen patas b) Non teñen patas c) Algúns teñen cola e outros non 6) Exemplo -Anfibios a) Serpe b) Verme c) Tritón

Animais vertebrados: anfibios

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?