1) Quins són els dos elements principals d'un ecosistema? a) Medi físic i aquàtic. b) Éssers vius i medi físic. c) Éssers vius i plantes. d) Factors i éssers vius. 2) Tots els ecosistemes són grans. a) Vertader b) Fals 3) El medi físic està format... a) Medi aquàtic i medi terrestre. b) Només sòl i agua. c) pels elements no vius i factors. d) Sòl, aire, aigua i les plantes. 4) El medi físic inclou... a) Temperatura, llum, aigua i plantes. b) Temperatura, llum i animals. c) Temperatura, llum, aigua i sòl. d) Animals i plantes. 5) Hi ha ecosistemes aquàtics i terrestres. a) Vertader b) Fals 6) Tot els ecosistemes aquàtics estan a la mar. a) Vertader b) Fals 7) Un ecosistema és... a) conjunt d'éssers vius que habiten en un lloc. b) les relacions entre els éssers vius d'un lloc. c) el medi físic on els éssers vius. d) les interaccions entre els éssers vius i medi físic e) Totes són correctes. f) Totes són falses. 8) Quin és l'ecosistema artificial format per construccions construïdes per les persones? a) Centre comercial b) Bosc c) Ciutat 9) Els factors que influeixen en el medi físic són: a) Aigua, calor i aire. b) Aigua, aire i llum. c) llum, temperatura i salinitat. d) llum, aigua i temperatura. 10) Els elements més importants del medi físic són: a) aigua, aire i minerals. b) sòl, minerals i pedres. c) sòl, minerals i plantes. d) aigua, aire i sòl. 11) Els éssers vius d'un ecosistema només es relacionen entre si perquè es mengen els uns als altres. a) Vertader b) Fals

ELS ECOSISTEMES

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?