1) En quines parts es divideix el cos humà? a) Tronc i extremitats b) Cap, tronc i extremitats c) Cap i tronc 2) Quines són les extremitats? a) Cap i braços b) Braços i cames c) Cap i cames 3) Quants sentits tenim? a) 3 b) 5 c) 7 4) Quins són el cinc sentits? a) Gust, olfacte, tacte, vista i oïda b) Gust, olfacte, dolor, felicitat i tacte c) Amor, odi, felicitat, tristesa i dolor 5) Què forma l’esquelet humà? a) Els óssos b) Els músculs c) Els órgans 6) Quin aparell d’encarrega de la respiració? a) Aparell digestiu b) Aparell respiratori c) Aparell circulatori 7) Quin aparell s’encarrega de la digestió? a) Aparell digestiu b) Aparell respiratori c) Aparell circulatori 8) Quin aparell s’encarrega de la circulació de la sang? a) Aparell digestiu b) Aparell respiratori c) Aparell circulatori 9) Què hem de fer per a tindré un cos sa? a) Bona alimentació i esport b) Bona alimentació i jugar a Fornite c) Jugar a Fornite i menjar llepolies 10) Què pot ocòrrer si no tenim un cos sa? a) No passa res b) Patim infermetats c) Som més feliços

EL COS HUMÀ

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?