1) Estic treballant amb __________ microscopi. a) aquella b) aquell c) aquest 2) Necessito consultar _________ llibre d'aquí. a) aquells b) aquella c) aquest 3) No veig bé l'hora en __________ rellotge. Està massa lluny. a) aquell b) aquells c) aquest 4) _________ d'aquí és el meu cotxe. a) aquest b) Aquell c) Aquella 5) Hi ha un niu en _________ arbre. a) aquella b) aquests c) aquell 6) La meva iaia viu en ____________ edifici d'allí. a) aquella b) aquestes c) aquell 7) Qué còmode és ________ sofà! a) aquell b) aquests c) aquest 8) _________ nois de la televisió semblen molt simpàtics. a) Aquelles b) Aquells c) Aquest 9) Per a treballar porto els documents en ________ maletí. a) aquest b) aquella c) aquests 10) He de tancar _____________ finestra que tinc fred. a) aquest b) aquella c) aquells

FRASES DEMOSTRATIUS

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?