1) Marca el possessiu a) meu b) aquella 2) Marca el possessiu a) allí b) teua 3) Marca el possessiu a) esta b) seues 4) Marca el possessiu a) nostres b) bonica 5) Marca el possessiu a) meu b) una 6) Marca el possessiu a) eixa b) nostres 7) Marca el possessiu a) vostra b) gran 8) Marca el possessiu a) teu b) gos 9) Marca el possessiu a) mai b) seues 10) Marca el possessiu a) esta b) teues

Els possessius

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?