1) ___ a plan a) make b) take 2) ___ a break a) make b) take 3) ___ offence a) have b) take 4) ___ somebody a call a) give b) make 5) ___ the truth a) have b) tell 6) ___ a word with somebody a) have b) give 7) ___ an excuse a) make b) take 8) ___ a lie a) give b) tell

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?