1) PAPALLONA a) HERMOSA b) GROSSES c) MENUT 2) COTXE a) RÀPIDS b) VELLES c) MENU 3) PILOTA a) BLAN b) RODONA c) LLETGES 4) PALLASSO a) DIVERTIT b) GRACIOSA c) NOVES 5) LLÀPISSOS a) PRIMES b) LLARG c) NEGRES 6) CONILLS a) SUAU b) BONICS c) ALTA 7) AVIÓ a) ALEGRES b) BRUT c) RÀPID 8) MUNTANYES a) VERD b) ALLUNYADES c) ALTS 9) FAROLA a) ANTIGA b) LLUNYÀ c) NEGRES 10) AIGUA a) NETS b) FRESCA c) CRISTAL·LINES

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?