1) QUIN ECOSISTEMA ÉS EL QUÈ TÉ COM A ELEMENT BÀSIC L'AIGUA? a) ECOSISTEMA TERRESTRE  b) ECOSISTEMA AQÜÀTIC  c) ECOSISTEMA MIXT 2) QUINS SÓN ELS DOS ELEMENTS CLAU D'UN ECOSISTEMA? a) SERS VIUS b) SERS BIÒTICS  c) FACTORS ABIÒTICS (=components físics i químics sense vida)  3) AQUEST ESTÀ COMPOSTA PER DOS PRINCIPALS ECOSISTEMES a) ECOSISTEMA AQÜÀTIC b) ECOSISTEMA TERRESTRE c) ECOSITEMA MIXT 4) QUÉ SON ESL COSOS D'AIGUA? a) OCEANS I RIUS b) LLAGS I EMBASSAMENTS (pantanos) c) CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES 5) VIUEN FIXES EN EL FONS MARÍ, SOBRE ROQUES I ALGUNES VEGADES INCLÚS DAMUNT ANIMALS a) MOL·LUSCS  b) ALGUES c) CLOÏSSES (almejas) 6) SON ARBOLES Y ARBUSTOS QUE CRECEN POR DEBAJO DEL NIVEL DE LAS MAREAS a) MANGLARS b) PASTURA MARINA c) FITOPLÀNCTON 7) ESTE CONSTITUYE ALGUNOS DE LOS HABITAS MAS BIODIVERSOS DEL MUNDO a) ECOSISTEMA TERRESTRE b) ECOSISTEMA MARINO  c) ECOSISTEMA MIXTO 8) ¿CUÁLES SON LOS ANIMALES MAMIFEROS? a) NO TIENEN GLANDULAS MAMARIAS b) SON ANIMALES VERTEBRADOS c) SU FECUNDACION ES INTERNA d) SE ALIMENTAN DE LECHE MATERNA e) SON INVERTEBRADOS 9) ¿CUÁLES SON LOS ANIMALES INVERTEBRADOS? a) NO TIENEN HUESOS NI COLUMNA VERTEBRAL  b) TIENEN HUESOS  10) ESTE ANIMAL ES... a) VERTEBRADO b) INVERTEBRADO 11) ESTE ANIMAL ES... a) VERTEBRADO b) INVERTEBRADO 12) SELECCIONA LOS ANIMALES VERTEBRADOS  a) b) c) d) 13) ESTE HABITAT ES DE POCA HUMEDAD Y TIENE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA  a) DESIERTO b) EL OCEANO c) LOS LAGOS 14) ESTE ECOSISTEMA ESTA UBICADO EN LA ZONA CORDILLERANA  a) BOSQUES b) ALTIPLANO c) DESIERTO

Tabla de clasificación

Estilo visual

Opciones

Cambiar plantilla

¿Restaurar actividad almacenada automáticamente: ?