sunny - cloudy, left - right, younger - older, all - none, empy - full, heavy - light, asleep - awake, hungry - full, angry - calm, dangerous - safe, laugh - cry, quiet - loud, easy - hard/difficult, mean - nice, clean - dirty, dead - alive, brother - sister, pretty - ugly, near - far, strong - weak,

Tulostaulu

Kaksipuoleiset kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?