1) Minä vuonna Juttu-tupa-toiminta alkoi? a) 2006 b) 2010 c) 2015 2) Monellako ryhmällä toiminta aloitettiin? a) 1 b) 2 c) 3 3) Montako ryhmää on ollut käynnissä enimmillään? a) 33 b) 43 c) 53 4) Minä vuonna suosittu harjoitus Juttu-tupa-peli (Piirrä-ääntele-näyttele) julkaistiin? a) 2009 b) 2015 c) 2019 5) Juttu-tupa tuli osaksi Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksen toimintaa vuonna.. a) 2010 b) 2019 c) 2021 6) Millä kielillä Juttu-tupa-ryhmiä kokoontuu? a) Venäjäksi b) Ruotsiksi c) Viroksi d) Suomeksi e) Saamen kielellä f) Englanniksi 7) Mistä maasta Juttu-tuvan idea on lähtöisin? a) Amerikasta b) Australiasta c) Ruotsista d) Neuvostoliitosta e) Britanniasta 8) Montako Juttu-tupalaista on ollut parhaimmillaan mukana toiminnassa samaan aikaan? a) 100 b) 200 c) 300 d) 400

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?