Yleistys - väitetään kaikkien olevan samaa mieltä väitetyn lauseen kanssa., Yksittäistapaus - jos väite ei liity sinuun, ei se tarkoita, että se ei liittyisi muihin., Harhautus - suunnataan huomio johonkin toiseen asiaan., Ihmistä vastaan hyökkääminen - hyökätään väitteen tekijää vastaan, eikä väitetä vastaan., Väärä vastakkainasettelu - annetaan kaksi vaihtoehtoa, jotka eivät liity toisiinsa, ja näiden väliltä on tehtävä valinta.,

Argumentaation isot virheet

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?