1) Mitä on medialukutaito? a) Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita, ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. b) Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa olla luomatta erilaisia medioita. c) Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa lopettaa erilaisten medioiden käyttäminen, koska mediat ovat vaarallisia. d) Medialukutaitoon liittyy taito tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. 2) Mitä on kriittinen medialukutaito? a) Taitoa ottaa kaikki tieto vastaan sellaisena kuin se on. b) Taitoa, jossa osaa suodattaa näkemäänsä ja kuulemaansa. c) Taitoa, jossa osataan erottaa oikea tietoa väärästä.

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?