1) Ketkä kuuluvat opiskelijakuntaan? a) Opettajat b) Sinne äänestetyt henkilöt c) Kaikki lukiolaiset 2) Opiskelijakunta pyrkii vaikuttamaan sekä lukion asioihin että kunnan asioihin. a) Oikein b) Väärin 3) Jos opiskelija huomaa jonkun epäkohdan omassa lukiossaan, hänen kannattaa olla yhteydessä: a) Ei keneenkään b) Joku muu hoitaa c) Opiskelijakuntaan d) Rehtoriin

Opiskelijakunta

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?