systeeminen maailmansuhde - Ekososiaalisen sivistyksen ydin., vastuullisuus - Eettisen huolenpidon piirin laajentuminen., kohtuullisuus - Minkä verran on riittävästi?, ihmistenvälisyys - Mahdollisuudesta osallistua erilaisiin yhteisöihin ja tulla niissä hyväksytyksi omana itsenään.,

Ekososiaalinen sivistys

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?