1) Puuvillan tuotannossa kuluu vettä  a) n. 17 000 litraa puuvillakiloa kohden. b) n. 5000 litraa puuvillakiloa kohden. c) n. 10 000 litraa puuvillakiloa kohden. d) n. 2000 litraa puuvillakiloa kohden. 2) Global Footprint Networkin laskema ylikulutuspäivä tarkoittaa a) päivää, jolloin maapallon luonnonvaroja on käytetty kuukauden aikana niin paljon, että ne eivät enää pysty uusiutumaan. b) maapallon luonnonvaroja on käytetty vuoden aikana niin paljon, että ne eivät enää pysty uusiutumaan. c) maapallon luonnonvaroja on käytetty puolen vuoden aikana niin paljon, että ne eivät enää pysty uusiutumaan. 3) Mikromuoviksi kutsutaan muovihiukkasia, jotka ovat  a) alle seitsemän millimetrin kokoisia halkaisijaltaan. b) alle kymmenen millimetrin kokoisia halkaisijaltaan. c) alle viiden millimetrin kokoisia halkaisijaltaan. d) alle viidentoista millimetrin kokoisia halkaisijaltaan. 4) Yritysvastuu a) liittyy vain yritysten ekologiseen vastuullisuuteen b) tarkoittaa sitä, että yritys tunnistaa toiminnan negatiivisia vaikutuksia ja pyrkii minimoimaan niitä. c) tarkoittaa mm. yrityksen vastuuta minimoida toimintansa negatiiviset vaikutukset ihmisryhmiin ja yhteisöihin. d) liittyy vain yritysten taloudelliseen vastuullisuuteen

Kulutus ja kestävä tulevaisuus -monivalintakysymykset

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?