Kiertotalous - Talousmalli, jossa tavoitteena on käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi., Lineaarinen talousmalli - Nykyinen talousmalli, jossa tuotteita on valmistettu, käytetty ja sitten heitetty pois, mikä on kestämätöntä., Neitseelliset raaka-aineet - Luonnosta saatavat raaka-aineet. Kiertotaloudessa vähennetään neitseellisten raaka-aineiden ja materiaalien tuhlaamista pitämällä materiaalit kierrossa pitkään., Kiertotalouden liiketoimintamallit - Yritykset voivat suunnitella kiertotalouteen perustuvaa toimintaa kiertotalouden liiketoimintamallien avulla, joita ovat mm. jakamisalustat, elinkaaren pidentäminen ja resurssien talteenotto,

Muistatko vielä kiertotalouteen liittyviä käsitteitä?

Tulostaulu

Flash-kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?