korjaus - tuotteiden käyttöikää voi pidentää esimerkiksi tällä tavalla, energiatehokkuus - tuotannossa käytetään säästeliäästi energiaa, uudelleenkäyttö - tuotteen materiaaleja hyödynnetään useamman kerran, jakamistalous - toimintatapa, jossa omistamisen sijaan voi käyttää tavaroita ja palveluita, yhteiskäyttö - jakamistalouden yksi toimintatapa, jonka avulla esim. pyörää voi käyttää moni henkilö., luonnonvarat - kiertotaloudessa näiden kulutusta pyritään vähentämään,

Piilosana: Kiertotalouteen liittyvät sanat

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?