Planetaaristen rajojen rajallisuus - Kestävään tulevaisuuteen liittyy ajatus planeetan rajoista. Ihmiskunta, koko sivilisaatiomme ja kaikki sen rakenteet, ovat täysin riippuvaisia biosfäärimme elinvoimaisuudesta. Planeettamme raaka-aineet eivät kestä loputtomasti, vaan ihmisen on sopeuduttava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn., Ilmastonmuutos - Ilmastonmuutos johtuu ilmaston lämpenemisestä, joka on ihmistoiminnan aiheuttamaa, eikä luonnollista ilman vaihtelua., Luonnon monimuotoisuus - Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan luonnon pääoman eli ekosysteemien, geenien ja lajien kirjoa maailmassa tai tietyssä luontotyypissä., Aavikoituminen - Aavikoitumisella tarkoitetaan kuivilla alueilla tapahtuvaa köyhtymistä eli maan laadun ja tuotantokyvyn laskua., Sukupuutto - Sukupuutto tarkoittaa jonkin eliölajin katoamista lopullisesti., Ekosysteemi - Tarkoitetaan tietynlaista aluetta, jossa eliöyhteisö ja abioottiset ympäristötekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään., Rehevöityminen - Tarkoitetaan kasvillisuuden liiallisen ravinnesaannin aikaansaamaa perustuotannon lisääntymistä., Happamoituminen - Tarkoittaa vesistöjen alentunutta kykyä neutraloida happamia yhdisteitä.,

Opettele käsitteen selitys

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?