1) Rakentava toivo ja toiveajattelu tarkoittavat samaa. a) Väärin b) Oikein 2) Toiveajattelu... a) on realistista b) voi olla ylioptimistista c) voi hetkellisesti auttaa ilmastoahdistuksen sietämisessä d) tarkoittaa sekä maailman negatiivisten että positiivisten asioiden huomioimista samanaikaisesti 3) Rakentava toivo... a) ei kiinnitä huomiota ilmastokriisin uhkaaviin asioihin. b) voi säilyä, kun harjoittelee maailmassa tapahtuvien negatiivisten ja toivoa luovien ja positiivisten asioiden havaitsemista samanaikaisesti. c) tarkoittaa toivoa siitä huolimatta, että emme voi varmasti tietää nykyhetkessä vielä tulevaisuudesta 4) Mitkä näistä väittämistä pitävät Miten voin käsitellä ilmastotunteita? -osion perusteella paikkaansa? a) Ylioptimistisessa asenteessa voi olla helpompi kestää pettymyksiä. b) Toiveajattelu voi pidemmän päälle olla sekä ihmismielen että ekologisen kriisin kannalta huono juttu. c) Rakentavaa toivoa voidaan kutsua myös "radikaaliksi toivoksi". d) Rakentavaa toivoa voi ylläpitää, kun keskittyy pääosin positiivisiin asioihin maailmassa.

Kestävään tulevaisuuteen suuntautuvan rakentavan toivon löytäminen

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?