1) Tietolähteen luotettavuutta pohtiessa on tärkeää ottaa huomioon: a) Näkyvätkö tekstin tekijän tiedot ja millä alustalla teksti on julkaistu b) Minkä maalainen tekijä on c) Vain suomalaiset lähteet ovat luotettavia 2) Tietolähteen luotettavuutta tarkistaessa kannattaa aina tarkistaa, millä alustalla tai foorumilla teksti on julkaistu. a) Oikein b) Väärin 3) Lähteen ajantasaisuudella ei ole mitään väliä. Lähteitä ei tarvitse päivittää. a) Oikein b) Väärin 4) Luotettavissa tietolähteissä ei viitata ikinä lähteisiin. a) Oikein b) Väärin 5) Tietolähteen luotettavuutta: a) on aina tärkeää arvioida b) tarvitsee tarkistaa vain silloin tällöin c) ei tarvitse ikinä tarkistaa

Tietolähteen luotettavuus

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?