1) Det första internationella klimatavtalet undertecknades a) i Rio 1994 b) i Paris 1992 c) i Rio 1992 d) i Paris 1994 e) i Helsingfors 1992 f) i Helsingfors 1994 2) Det senaste klimatavtalet, Parisavtalet, har haft följande mål: a) få fler länder att gå med i klimatavtalet b) säkerställa att Kina och USA undertecknar avtalet c) få länderna att minska sina koldioxidutsläpp d) styra investeringsflödena kolsnål och klimathållbar utveckling 3) Vad har varit det största problemet med det internationella klimatavtalet? a) att inte alla länder vill underteckna det b) att inte alla vet om att avtalet finns c) att det inte har fattats några tydliga och bindande beslut d) att man inte vet vilka länder som är med i avtalet

Det internationella klimatavtalet

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?