Cirkulär ekonomi - En ekonomisk modell där målet är att använda resurserna så effektivt och hållbart som möjligt., Linjär ekonomi - Den nuvarande ekonomiska modellen där produkter tillverkas, används och sedan slängs, vilket är ohållbart., Jungfruliga råvaror - Råvaror från naturen. I den cirkulära ekonomin strävar man efter att minska en slösaktig användning av jungfruliga råvaror och material genom att se till att materialen håller sig i cirkulationen under en lång tid., Cirkulära affärsmodeller - Företag kan planera verksamhet som bygger på cirkulär ekonomi med hjälp av cirkulära affärsmodeller som bland annat omfattar delningsplattformar, förlängning av livscykeln och tillvaratagande av resurser,

Kommer du ännu ihåg begrepp inom området cirkulär ekonomi?

Tulostaulu

Flash-kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?