1) Vem hör till studerandekåren? a) Lärare b) De som fått plats i den i omröstningen c) Samtliga studerande på gymnasieskolan 2) Studerandekåren försöker påverka sådant som händer i den egna skolan och den egna kommunen. a) Rätt b) Fel 3) Om en studerande upptäcker ett missförhållande i sin skola, lönar det sig att kontakta: a) Ingen b) Någon annan tar hand om det c) Studerandekåren d) Rektorn

Studerandekåren 1

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?