1) Vad är påverkan? a) Syftet med påverkan är förändring. b) Syftet med påverkan är att allt ska förbli oförändrat. c) Syftet med påverkan är att försöka lura andra. d) Syftet med påverkan är att ingripa i missförhållanden. e) Syftet med påverkan är att uppnå förbättring i omständigheterna och missförhållandena. 2) Det lönar sig alltid att börja med något stort när man vill påverka. a) Rätt b) Fel 3) Vad är aktivt medborgarskap? a) Aktivt medborgarskap är påverkan. b) I aktivt medborgarskap strävar man inte efter att vara aktiv. c) I aktivt medborgarskap agerar man för det gemensamma bästa. d) Trots namnet är aktivt medborgarskap en strävan efter att vara så inaktiv som möjligt och att inte påverka något. 4) Aktivt medborgarskap kan också vara små gärningar. a) Rätt b) Fel 5) Vad är argumentation? a) Argumentation handlar inte om påverkan. b) Genom argumentation försöker man få åhöraren att ställa sig för eller emot frågan som diskuteras. c) När man argumenterar försöker man alltid föra fram påståenden som övertygar åhöraren att tycka likadant som man själv gör. d) När man argumenterar försöker man ropa så högt det går så att ens egna beslut får medhåll. 6) Argumentation kräver ingen motivering. a) Rätt b) Fel

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?