1) Varför skriver man debattartiklar? a) Eftersom man är mot förändring. b) Man vill låta bli att ta ställning i olika ärenden och man vill inte påverka. c) Man vill ta ställning i olika ärenden och påverka. 2) En debattartikel behöver inte vara sant. a) Rätt b) Fel 3) En debattartikel får åberopa känslor. a) Rätt b) Fel 4) Det går inte att påverka på sociala medier. a) Rätt b) Fel 5) Varför är sociala medier ett bra sätt att påverka? a) Sociala medier är inget bra sätt att påverka. b) Man kan dela nyheter, sina tankar och försöka väcka människor. c) På sociala medier finns bara fina bilder och texter. 6) På sociala medier kan man försöka påverka genom att skriva, fotografera, teckna eller till exempel använda konst. a) Rätt b) Fel 7) Konst och humor är också sätt att påverka. a) Rätt b) Fel 8) Med konst försöker man ofta påverka a) missförhållanden i samhället. b) det som grannen gör. c) ingenting. 9) Med hjälp av humor: a) kan man inte påverka någonting. b) kan man skapa lustiga videoklipp som inte har någon som helst betydelse. c) kan man hantera även svåra frågor och händelser som ger ångest. 10) Humor kan vara bundet till den tidsmässiga kontexten. a) Rätt b) Fel

Hur får jag min röst hörd?

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?