Kommunallagen garanterar kommuninvånarna rätten att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Alla initiativ som anhängiggjorts i kommunen ska behandlas i den behöriga kommunala myndigheten utan oskäligt dröjsmål. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. - Invånarinitiativ, Ett medborgarinitiativ är ett förslag på en ny lag, en ändring av en befintlig lag eller ett förslag att häva en befintlig lag. - Medborgarinitiativ, Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för medborgarna att påverka EU-politiken. Du kan föreslå ett medborgarinitiativ för att uppmana EU-kommissionen att ta fram ny lagstiftning. - Europeiskt medborgarinitiativ, Ungas idéer är en nationell påverkanstjänst där ungdomar kan ta fram idéer, delta och påverka ärenden som gäller dem. - Ungas idéer, En adress är ett icke-formbundet sätt att få uppmärksamhet och synlighet för en fråga som man vill lyfta. - Adress,

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?