Generalisering - Man hävdar att alla andra håller med om det påstående som man framför., Enstaka fall - Bara för att ett påstående inte rör dig, betyder det inte att det inte rör andra heller., Vilseledande - Man riktar uppmärksamheten mot något annat., Personangrepp - Man angriper den som framför påståendet och säger inte emot själva påståendet., Felaktiga motsättningar - Man ger två alternativ som inte har med varandra att göra och valet måste göras mellan dessa.,

Stora argumentationsfel

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?