Lobbyism, lobbning - Alla aktiviteter som görs för att påverka beslutsfattarna och beredningen av beslut för att uppnå ett mål, få synlighet eller uppnå någon annan fördel., Lobbyister - De som strävar efter att påverka beslutsfattarna framför allt i kommissionen och parlamentet., Europeiskt medborgarinitiativ - Medborgarna kan med ett initiativ lyfta fram ämnen som de anser att bör diskuteras i Europeiska unionen.,

Påverkan i Europeiska unionen

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?