hyvä yliopisto - hyviin yliopistoihin, kaunis talo - kauniisiin taloihin, vanha temppeli - vanhoihin temppeleihin, ulkomaalainen opiskelija - ulkomaalaisiin opiskelijoihin, vieras maa - vieraisiin maihin, tämä työ - näihin töihin, iso kieli - isoihin kieliin, kiva pelaaja - kivoihin pelaajiin, punainen kukka - punaisiin kukkiin, paha sairaus - pahoihin sairauksiin, vapaa vessa - vapaisiin vessoihin, sininen tuoli - sinisiin tuoleihin, iloinen mies - iloisiin miehiin, väsynyt opettaja - väsyneisiin opettajiin, huono auto - huonoihin autoihin, uusi puhelin - uusiin puhelimiin,

Monikon illatiivi

Tulostaulu

Kaksipuoleiset kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?