HIN: ravintoloi-, taloi-, teatterei-, banaanei-, töi-, mai-, SIIN: perhei-, huonei-, hitai-, kaunii-, suomalai-, rauhalli-, IN: käsi-, vääri-, suuri-, puhelimi-, rakennuksi-, korvi-,

Monikon illatiivi

tekijä

Tulostaulu

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?