Opettaja ____ taululle sanan ____. Luokan oppilaat tekevät ____. Oskari, Sini ja Teemu eivät tee samaa ____. Opettaja: Taululla on sana Pohjoismaat. Mitkä ____ kuuluvat...? No, Sini ____. Sini: Ainakin ____, ____, ____ ja ____. Yksi ____ puuttuu. En muista sitä maata. Oskari: Onko se ____? Opettaja: Aivan oikein. Minkä maan ____ on Oslo? Teemu: ____ on Norjan pääkaupunki. Opettaja: Niin on. ____ pääkaupunki on Helsinki. Teemun ryhmä etsii ____ Ruotsin, Tanskan ja Islannin ____. Sinin ryhmä selvittää jokaisen ____ asukasluvun. Oskarin ____ miettii, mitä ____ maat käyttävät.

Turenki Pohjoismaa-juttu S2

Tulostaulu

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?