nauraa - att skratta, tutkia - att forska, piirtää - att rita, opettaa - att undervisa, luokkahuone - klassrum, maanantai - måndag, oppilas - elev, opettaja - lärare, kartta - karta, pulpetti - pulpet, karttapallo - jordglob, opettajanpöytä - lärarens bord, kuva - bild, liitu - krita, tehtävä - uppgift,

Juttu luistaa A, kapitel 16

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?