päättää - besluta, lopulta - slutligen, hoito - vård, pula - brist, kehitys - utveckling,

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?