קהילה

2nd Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור '2nd grade'

R- blends
R- blends זוגות תואמים
על ידי
R blends list
R blends list איש תלוי
על ידי
What's Missing?
What's Missing? חידון טלויזיה
על ידי
Singular and Plural Nouns (-s and -es)
Singular and Plural Nouns (-s and -es) חידון
על ידי
Wilson 2.2 Sentences
Wilson 2.2 Sentences פתח את התיבה
על ידי
Narrative Writing Prompts
Narrative Writing Prompts גלגל אקראי
על ידי
Compare and Contrast
Compare and Contrast גלגל אקראי
על ידי
Contractions
Contractions היפוך אותיות
על ידי
-tch -dge
-tch -dge מיון קבוצה
על ידי
G2 - Adjectives
G2 - Adjectives מצא את ההתאמה
על ידי
Making Inferences
Making Inferences מצא את ההתאמה
על ידי
Telling Time to the Hour
Telling Time to the Hour מצא את ההתאמה
על ידי
暨南中文第二册第三课词组转盘
暨南中文第二册第三课词组转盘 גלגל אקראי
על ידי
Letterland Unit 22 - aw/au
Letterland Unit 22 - aw/au תפזורת
על ידי
Comprehension 3
Comprehension 3 חידון
על ידי
Fundations Unit 14 (ou, ow, ow)
Fundations Unit 14 (ou, ow, ow) מיון קבוצה
על ידי
2nd. grade Contractions
2nd. grade Contractions התאמה
על ידי
FUNdations Trick Word Spelling - Level 1 & 2
FUNdations Trick Word Spelling - Level 1 & 2 חידון
על ידי
short E open the box
short E open the box פתח את התיבה
על ידי
consonant -le syllables
consonant -le syllables תפזורת
על ידי
Homophone Practice
Homophone Practice חידון
על ידי
Complete the ey,ea, ee sentences
Complete the ey,ea, ee sentences השלם את המשפט
על ידי
y says long i
y says long i גלגל אקראי
על ידי
Long vowel "i" (CVCE)
Long vowel "i" (CVCE) זוגות תואמים
על ידי
Blending and Segmenting
Blending and Segmenting חידון
על ידי
2nd grade- Long and short /oo/
2nd grade- Long and short /oo/ מיון קבוצה
על ידי
whack the mole
whack the mole הכה את החפרפרת
על ידי
Unit 10 Trick Words
Unit 10 Trick Words תפזורת
על ידי
Closed Exceptions (-ild, -ind, -old, -olt, -ost)
Closed Exceptions (-ild, -ind, -old, -olt, -ost) הכה את החפרפרת
על ידי
Beginning Sounds and Letters
Beginning Sounds and Letters חידון
על ידי
Phil's Zoo Fun Comprehension Quiz
Phil's Zoo Fun Comprehension Quiz חידון
על ידי
Possessive Pronouns
Possessive Pronouns הכה את החפרפרת
על ידי
Syllable Types
Syllable Types חידון
על ידי
Fluency
Fluency פתח את התיבה
על ידי
Glued Sound -all
Glued Sound -all התאמה
על ידי
Vowel Teams ea, ee, & ey
Vowel Teams ea, ee, & ey מיון קבוצה
על ידי
Contractions
Contractions זוגות תואמים
על ידי
Main Idea
Main Idea התאמה
על ידי
Adjectives
Adjectives חידון
על ידי
Glued Sounds
Glued Sounds חידון טלויזיה
על ידי
R-blend decodable sentences
R-blend decodable sentences בטל את הערבוב
על ידי
Vowel Teams
Vowel Teams חידון
על ידי
Habitats
Habitats חידון טלויזיה
על ידי
Trick Words Fundations Level 2 Unit 1-5
Trick Words Fundations Level 2 Unit 1-5 גלגל אקראי
על ידי
Prefix un- and re-
Prefix un- and re- בטל את הערבוב
על ידי
Cause and Effect
Cause and Effect התאמה
על ידי
Homophones
Homophones השלם את המשפט
על ידי
Letterland Unit 22 - aw/au
Letterland Unit 22 - aw/au מיון קבוצה
על ידי
R Controlled Vowels
R Controlled Vowels חידון
על ידי
2 Digit Addition
2 Digit Addition מצא את ההתאמה
על ידי
Context Clues
Context Clues מצא את ההתאמה
על ידי
Wilson 2.3 Words
Wilson 2.3 Words קלפים אקראיים
על ידי
Comprehension 2
Comprehension 2 חידון
על ידי
Comprehension 1
Comprehension 1 חידון
על ידי
A Good or Bad Citizen?
A Good or Bad Citizen? מיון קבוצה
על ידי
Fundations Level 2 Unit 7 Trick Words
Fundations Level 2 Unit 7 Trick Words היפוך אותיות
על ידי
Past tense regular verbs
Past tense regular verbs חידון
על ידי
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade
Subject-Verb Agreement- 2nd Grade השלם את המשפט
על ידי
Text Features
Text Features מצא את ההתאמה
על ידי
Vowel Team ee,ea
Vowel Team ee,ea קלפים אקראיים
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?