קהילה

4th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור '4th grade'

Text Structures
Text Structures מצא את ההתאמה
על ידי
Decimal Review
Decimal Review חידון טלויזיה
על ידי
suffixes train ride
suffixes train ride מיון קבוצה
על ידי
Months match up
Months match up התאמה
על ידי
Context Clues/MM Words
Context Clues/MM Words חידון
על ידי
Nouns, Adjectives and Verbs Word Sort
Nouns, Adjectives and Verbs Word Sort מיין לקטגוריות
על ידי
Stand Up If...
Stand Up If... גלגל אקראי
על ידי
tion/sion
tion/sion חידון
על ידי
Wilson 5.3 Fill in the Blank Sentences
Wilson 5.3 Fill in the Blank Sentences חידון
על ידי
Subject-verb agreement
Subject-verb agreement חידון טלויזיה
על ידי
Wilson 5.2 Sentences
Wilson 5.2 Sentences השלם את המשפט
על ידי
Wheel of Games
Wheel of Games גלגל אקראי
על ידי
3rd Grade Context Clues
3rd Grade Context Clues פתח את התיבה
על ידי
Wilson 5.2 - Shwa
Wilson 5.2 - Shwa פתח את התיבה
על ידי
Wilson 5.3 Word Cards
Wilson 5.3 Word Cards קלפים אקראיים
על ידי
Subject-verb agreement
Subject-verb agreement השלם את המשפט
על ידי
Wheel of Questions
Wheel of Questions פתח את התיבה
על ידי
Multisyllabic Closed Syllable Nonsense Words
Multisyllabic Closed Syllable Nonsense Words גלגל אקראי
על ידי
-tch vs. -ch
-tch vs. -ch מיון קבוצה
על ידי
Theme
Theme התאמה
על ידי
PASSIVE VOICE PRESENT SIMPLE
PASSIVE VOICE PRESENT SIMPLE חידון
על ידי
Text Structure
Text Structure מרדף במבוך
על ידי
sorting for adverbs, nouns, verbs
sorting for adverbs, nouns, verbs מיון קבוצה
על ידי
Wilson Sentences 5.2
Wilson Sentences 5.2 מצא את ההתאמה
על ידי
Prefixes
Prefixes הכה את החפרפרת
על ידי
 COLORS
COLORS חידון
על ידי
Main Idea?
Main Idea? חידון
על ידי
Prefixes and Suffixes
Prefixes and Suffixes השלם את המשפט
על ידי
 Text Features
Text Features פוצץ בלון
על ידי
Opposites Attract #2
Opposites Attract #2 זוגות תואמים
על ידי
Wilson 4.3 Scramble
Wilson 4.3 Scramble בטל את הערבוב
על ידי
Just Words: Unit 5 VCCV Word Builder
Just Words: Unit 5 VCCV Word Builder מגנטים של מילים
על ידי
Main Idea - 3 Stories
Main Idea - 3 Stories חידון
על ידי
 Categorizing Living and Nonliving
Categorizing Living and Nonliving מיין לקטגוריות
על ידי
十二生肖
十二生肖 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
 Latin Root Struct word sort
Latin Root Struct word sort התאמה
על ידי
Genre
Genre התאמה
על ידי
Dropping final silent e rule
Dropping final silent e rule חידון
על ידי
Aud root Example Sentences
Aud root Example Sentences התאמה
על ידי
Opposites Attract #1
Opposites Attract #1 זוגות תואמים
על ידי
Vocabulary 2
Vocabulary 2 מצא את ההתאמה
על ידי
Cause and Effect
Cause and Effect מצא את ההתאמה
על ידי
DOUBLING RULE
DOUBLING RULE הכה את החפרפרת
על ידי
Earth's Natural Resources
Earth's Natural Resources מיון קבוצה
על ידי
Earth's Rotation
Earth's Rotation התאמה
על ידי
Geometry Vocabulary
Geometry Vocabulary התאמה
על ידי
Respiratory System Labeling
Respiratory System Labeling דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Conductors and Insulators of Electricity
Conductors and Insulators of Electricity מיון קבוצה
על ידי
Angles quiz
Angles quiz חידון
על ידי
Minecraft
Minecraft מטוס
על ידי
Southwest Region
Southwest Region דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Reading Decimals
Reading Decimals גלגל אקראי
על ידי
Cloze FANBOYS
Cloze FANBOYS השלם את המשפט
על ידי
Division Cards
Division Cards קלפים אקראיים
על ידי
Multiplication Facts Whack a Mole!
Multiplication Facts Whack a Mole! הכה את החפרפרת
על ידי
 4 NBT4A- Place Value Match
4 NBT4A- Place Value Match מצא את ההתאמה
על ידי
Multiple Meaning Words
Multiple Meaning Words חידון טלויזיה
על ידי
States of Matter Labeled Diagram (3rd-4th-5th Grade Science)
States of Matter Labeled Diagram (3rd-4th-5th Grade Science) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Plants
Plants חידון
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?