קהילה

5th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור '5th grade'

Body Systems
Body Systems חידון טלויזיה
על ידי
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs בטל את הערבוב
על ידי
Fact vs Opinion
Fact vs Opinion חידון טלויזיה
על ידי
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare פתח את התיבה
על ידי
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels סדר דירוג
על ידי
CVCe
CVCe חידון
על ידי
Text Features 1
Text Features 1 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort מיון קבוצה
על ידי
Microorganisms Test Review
Microorganisms Test Review חידון טלויזיה
על ידי
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Adjectives
Adjectives הכה את החפרפרת
על ידי
Conductors and Insulators Sort
Conductors and Insulators Sort מיון קבוצה
על ידי
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions התאמה
על ידי
 ( sw-sp)
( sw-sp) חידון
על ידי
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) זוגות תואמים
על ידי
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary התאמה
על ידי
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions בטל את הערבוב
על ידי
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems חידון
על ידי
Light Energy Gameshow Quiz
Light Energy Gameshow Quiz חידון טלויזיה
על ידי
Text Structures
Text Structures מיון קבוצה
על ידי
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 התאמה
על ידי
Predicting Moon Phases
Predicting Moon Phases דיאגרמה עם תוויות
על ידי
-able -ible Match Up
-able -ible Match Up התאמה
על ידי
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution הכה את החפרפרת
על ידי
Place Value of Decimals
Place Value of Decimals התאמה
על ידי
States of Matter Vocabulary
States of Matter Vocabulary התאמה
על ידי
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth התאמה
על ידי
READING Point of View 1st and 3rd Person
READING Point of View 1st and 3rd Person מיון קבוצה
על ידי
Context Clues
Context Clues חידון
על ידי
Suffix -al Words and Meanings
Suffix -al Words and Meanings מצא את ההתאמה
על ידי
5th Grade Context Clues
5th Grade Context Clues חידון
על ידי
Clouds
Clouds התאמה
על ידי
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions השלם את המשפט
על ידי
Two-Step Word Problems
Two-Step Word Problems פתח את התיבה
על ידי
me gusta / no me gusta
me gusta / no me gusta קלפים אקראיים
על ידי
Reflection or Refraction
Reflection or Refraction מיון קבוצה
על ידי
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals פוצץ בלון
על ידי
Properties of Matter Task Cards
Properties of Matter Task Cards חידון טלויזיה
על ידי
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions מצא את ההתאמה
על ידי
Plant and Animal Cells Quiz
Plant and Animal Cells Quiz חידון
על ידי
Author's Purpose
Author's Purpose מיין לקטגוריות
על ידי
able/ible
able/ible השלם את המשפט
על ידי
Fact or Opinion
Fact or Opinion מיון קבוצה
על ידי
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort מיון קבוצה
על ידי
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples מיון קבוצה
על ידי
Author's Purpose
Author's Purpose פוצץ בלון
על ידי
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution התאמה
על ידי
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary מצא את ההתאמה
על ידי
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions התאמה
על ידי
Informative Essay Sort
Informative Essay Sort מיון קבוצה
על ידי
Weather Week 4 - Fronts
Weather Week 4 - Fronts התאמה
על ידי
CS Human Body Systems
CS Human Body Systems מיון קבוצה
על ידי
Order of Operations PEMDAS
Order of Operations PEMDAS חידון טלויזיה
על ידי
Prepositions - IN / ON / AT
Prepositions - IN / ON / AT מיון קבוצה
על ידי
Force and Motion
Force and Motion פוצץ בלון
על ידי
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) אמת או שקר
על ידי
Volume of Rectangular Prisms
Volume of Rectangular Prisms חידון
על ידי
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? מיון קבוצה
על ידי
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions חידון
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?