קהילה

6th Grade

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור '6th grade'

Tajweed Group: Idgam
Tajweed Group: Idgam מיון קבוצה
על ידי
Continents and Oceans
Continents and Oceans דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Random but fun questions
Random but fun questions גלגל אקראי
על ידי
6th Grade Conflict Resolution Scenarios
6th Grade Conflict Resolution Scenarios גלגל אקראי
על ידי
Sensory Words
Sensory Words מיון קבוצה
על ידי
Vocab with not prefixes
Vocab with not prefixes התאמה
על ידי
Prefix Word Match 6.0
Prefix Word Match 6.0 זוגות תואמים
על ידי
Positive Self Talk NP
Positive Self Talk NP חידון
על ידי
Inferencing
Inferencing חידון
על ידי
Les numéros
Les numéros התאמה
על ידי
 Weathering/Erosion
Weathering/Erosion מיון קבוצה
על ידי
Identifying Parts of a Map
Identifying Parts of a Map דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bill Of Rights
Bill Of Rights פוצץ בלון
על ידי
 Weather in Spanish
Weather in Spanish מרדף במבוך
על ידי
 Climate change
Climate change חידון
על ידי
3 Branches of Government
3 Branches of Government מרדף במבוך
על ידי
Has/Have
Has/Have חידון
על ידי
Exponents
Exponents זוגות תואמים
על ידי
Subject Pronouns in Spanish
Subject Pronouns in Spanish מצא את ההתאמה
על ידי
Poetry
Poetry חידון
על ידי
R Words Crossword
R Words Crossword תשבץ
על ידי
ADJECTIVES: comparative and superlative
ADJECTIVES: comparative and superlative התאמה
על ידי
一天的时间 Time period in a day
一天的时间 Time period in a day מיין לקטגוריות
על ידי
Saludos y Despedidas
Saludos y Despedidas מיון קבוצה
על ידי
Organism, Population, Community, Ecosystem
Organism, Population, Community, Ecosystem מרדף במבוך
על ידי
Graphing Inequalities
Graphing Inequalities פתח את התיבה
על ידי
 Text Structures
Text Structures מצא את ההתאמה
על ידי
Forms of Energy
Forms of Energy התאמה
על ידי
Energy Transformation Matching
Energy Transformation Matching התאמה
על ידי
Math 6 Coordinate Plane Labels Game
Math 6 Coordinate Plane Labels Game דיאגרמה עם תוויות
על ידי
PLOT
PLOT הכה את החפרפרת
על ידי
Cold War
Cold War תכנית ישיבה
על ידי
French Colors
French Colors התאמה
על ידי
Percents to Decimals and Fractions
Percents to Decimals and Fractions מצא את ההתאמה
על ידי
Points on a Coordinate Plane
Points on a Coordinate Plane דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Order of Operations with Exponents
Order of Operations with Exponents חידון
על ידי
6th Grade Plate Tectonics
6th Grade Plate Tectonics חידון טלויזיה
על ידי
Science Lab Safety
Science Lab Safety התאמה
על ידי
Rock Cycle Vocab
Rock Cycle Vocab מצא את ההתאמה
על ידי
Conduction, Convection and Radiation
Conduction, Convection and Radiation מיון קבוצה
על ידי
Rock Cycle
Rock Cycle דיאגרמה עם תוויות
על ידי
IBA: Solving One-Step Equations
IBA: Solving One-Step Equations התאמה
על ידי
Lab Safety
Lab Safety הכה את החפרפרת
על ידי
elements vs compounds
elements vs compounds מיון קבוצה
על ידי
Adding and Subtracting Decimals
Adding and Subtracting Decimals גלגל אקראי
על ידי
Atoms & Elements: Find the Match
Atoms & Elements: Find the Match מצא את ההתאמה
על ידי
Tectonic Plates Labeling
Tectonic Plates Labeling דיאגרמה עם תוויות
על ידי
 Avoir/Etre
Avoir/Etre השלם את המשפט
על ידי
Layers Of The Earth
Layers Of The Earth דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Absolute Value and Opposites
Absolute Value and Opposites זוגות תואמים
על ידי
Solving One-Step Equations
Solving One-Step Equations מרדף במבוך
על ידי
Vocabulary - Algebraic Expressions
Vocabulary - Algebraic Expressions התאמה
על ידי
Renewable and Nonrenewable Energy Resources Sort
Renewable and Nonrenewable Energy Resources Sort מיון קבוצה
על ידי
Independent vs. Dependent
Independent vs. Dependent מיון קבוצה
על ידי
Ecology
Ecology התאמה
על ידי
Fronts and Pressure Systems
Fronts and Pressure Systems התאמה
על ידי
Cognados-Cognates
Cognados-Cognates התאמה
על ידי
Equivalent Ratios
Equivalent Ratios מיון קבוצה
על ידי
Solving One-Step Inequalities (4 operations)
Solving One-Step Inequalities (4 operations) התאמה
על ידי
Heat Transfer sorting
Heat Transfer sorting מיון קבוצה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?