קהילה

Barton

דוגמאות מהקהילה שלנו

6,333 תוצאות עבור 'barton'

Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences השלם את המשפט
Barton Level 3 Sight Word: Find the "what" moles
Barton Level 3 Sight Word: Find the "what" moles הכה את החפרפרת
Barton 4.7 Read these words
Barton 4.7 Read these words מיון קבוצה
על ידי
Barton 4.5 Almost All
Barton 4.5 Almost All מיון קבוצה
על ידי
4.10 Identify and Classify Schwa sounds
4.10 Identify and Classify Schwa sounds פוצץ בלון
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1 מיון קבוצה
על ידי
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 )
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 ) זכייה או הפסד של חידון
Barton Level 4.3 (2 syllable words) match up
Barton Level 4.3 (2 syllable words) match up מצא את ההתאמה
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u מצא את ההתאמה
3.9 Blending and Spelling Digraphs /ch/ /ck/ and units (betting game)
3.9 Blending and Spelling Digraphs /ch/ /ck/ and units (betting game) זכייה או הפסד של חידון
3.10 Contractions "your" vs. "you're"
3.10 Contractions "your" vs. "you're" השלם את המשפט
5.6 BOOM Soccer
5.6 BOOM Soccer קלפים אקראיים
על ידי
Barton 4.1 open and closed syllables
Barton 4.1 open and closed syllables מיון קבוצה
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There"
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There" חידון
Barton 5.3 Doubling Rule for Suffixes
Barton 5.3 Doubling Rule for Suffixes זכייה או הפסד של חידון
Barton 5.1 Extra Practice Page 2
Barton 5.1 Extra Practice Page 2 זכייה או הפסד של חידון
Barton 3.9 - Milk Truck and Catch Lunch Rules
Barton 3.9 - Milk Truck and Catch Lunch Rules חידון
על ידי
Barton 5.7 tion vs. sion sort
Barton 5.7 tion vs. sion sort מיון קבוצה
Barton Level 2: B, P, Q, or D?
Barton Level 2: B, P, Q, or D? זכייה או הפסד של חידון
Barton 4.11 Confident Rule
Barton 4.11 Confident Rule חידון
על ידי
Barton 5.3 Double Rule Sort
Barton 5.3 Double Rule Sort מיון קבוצה
Barton 5.6 Change Y to I Quiz
Barton 5.6 Change Y to I Quiz חידון
/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3
/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3 חידון
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends חידון טלויזיה
Barton 4.4 Music Trick
Barton 4.4 Music Trick מיון קבוצה
על ידי
 4.11 Confident rule: e or i?
4.11 Confident rule: e or i? חידון
Barton 4.2 Spelling Rule Quiz
Barton 4.2 Spelling Rule Quiz חידון
Barton 4.14 Vowel Team Rule Sort
Barton 4.14 Vowel Team Rule Sort מיון קבוצה
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
Barton 3.3 Lots of cards/toucans קלפים אקראיים
על ידי
Barton 4.5 Happy Rule Hangman
Barton 4.5 Happy Rule Hangman איש תלוי
על ידי
6.10 spell words correctly
6.10 spell words correctly חידון
על ידי
Barton 2.4 find b
Barton 2.4 find b הכה את החפרפרת
על ידי
4.13 Long O and U vowel team quiz review
4.13 Long O and U vowel team quiz review חידון
B/D Reversal  d
B/D Reversal d הכה את החפרפרת
על ידי
3.1 Sight Words
3.1 Sight Words זוגות תואמים
4.10 Banana Rule spelling quiz
4.10 Banana Rule spelling quiz זכייה או הפסד של חידון
Barton 3.5 CK vs. CH blends
Barton 3.5 CK vs. CH blends חידון
Level 3 Spelling Rule Review
Level 3 Spelling Rule Review חידון
3.8 Sight Words II
3.8 Sight Words II זוגות תואמים
Barton 3.10 Contractions
Barton 3.10 Contractions התאמה
על ידי
Barton 5.9 Prefixes and word meanings
Barton 5.9 Prefixes and word meanings חידון
Barton Level 2 : CH vs. CK
Barton Level 2 : CH vs. CK מיון קבוצה
/ch/ vs. /tr/ phoneme sort
/ch/ vs. /tr/ phoneme sort מיון קבוצה
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa)
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa) פוצץ בלון
על ידי
4.14 Do you use an open vowel or vowel team?
4.14 Do you use an open vowel or vowel team? חידון
Barton 2.5 Ch/ck/sh
Barton 2.5 Ch/ck/sh מטוס
על ידי
Barton 4.14 Vowel Teams in the Middle quiz
Barton 4.14 Vowel Teams in the Middle quiz חידון
Barton 5.4 Other Sounds of suffix -ED Sort
Barton 5.4 Other Sounds of suffix -ED Sort מיון קבוצה
4.13 Vowel Teams
4.13 Vowel Teams חידון
Barton 5.4 Others Sounds of suffix -ed
Barton 5.4 Others Sounds of suffix -ed חידון
Barton Level 2: /u/ "upper" in the middle
Barton Level 2: /u/ "upper" in the middle הכה את החפרפרת
4.13 Vowel Teams at the End: Long O, Long U
4.13 Vowel Teams at the End: Long O, Long U חידון
Barton 3.8 Units -ng -nk
Barton 3.8 Units -ng -nk פתח את התיבה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?