קהילה

Barton

דוגמאות מהקהילה שלנו

5130 תוצאות עבור 'barton'

4.13 Long O and U vowel team quiz review
4.13 Long O and U vowel team quiz review חידון
Barton 4.2 Spelling Rule Quiz
Barton 4.2 Spelling Rule Quiz חידון
Barton 4.14 Vowel Team Rule Sort
Barton 4.14 Vowel Team Rule Sort מיון קבוצה
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
Barton 3.3 Lots of cards/toucans קלפים אקראיים
על ידי
 4.11 Confident rule: e or i?
4.11 Confident rule: e or i? חידון
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 )
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 ) זכייה או הפסד של חידון
4.10 Identify and Classify Schwa sounds
4.10 Identify and Classify Schwa sounds פוצץ בלון
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1 מיון קבוצה
על ידי
Barton 4.7 Read these words
Barton 4.7 Read these words מיון קבוצה
על ידי
4.14 Do you use an open vowel or vowel team?
4.14 Do you use an open vowel or vowel team? חידון
4.13 Vowel Teams
4.13 Vowel Teams חידון
Barton 2.5 Ch/ck/sh
Barton 2.5 Ch/ck/sh מטוס
על ידי
/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3
/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3 חידון
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends חידון טלויזיה
Barton 4.4 Music Trick
Barton 4.4 Music Trick מיון קבוצה
על ידי
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There"
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There" חידון
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u מצא את ההתאמה
3.10 Contractions "your" vs. "you're"
3.10 Contractions "your" vs. "you're" מילה חסרה
Level 3 Spelling Rule Review
Level 3 Spelling Rule Review חידון
Barton 3.10 Contractions
Barton 3.10 Contractions התאמה
על ידי
Barton 4.11 Confident Rule
Barton 4.11 Confident Rule חידון
על ידי
Barton 3.9 - Milk Truck and Catch Lunch Rules
Barton 3.9 - Milk Truck and Catch Lunch Rules חידון
על ידי
Barton 5.7 tion vs. sion sort
Barton 5.7 tion vs. sion sort מיון קבוצה
Barton 5.6 Change Y to I Quiz
Barton 5.6 Change Y to I Quiz חידון
Barton Level 2: B, P, Q, or D?
Barton Level 2: B, P, Q, or D? זכייה או הפסד של חידון
4.13 Vowel Teams at the End: Long O, Long U
4.13 Vowel Teams at the End: Long O, Long U חידון
Level 3 Review: Spelling Rule Sort
Level 3 Review: Spelling Rule Sort מיון קבוצה
Barton 3.11 Blending Review
Barton 3.11 Blending Review חידון
Barton Level 2: /u/ "upper" in the middle
Barton Level 2: /u/ "upper" in the middle הכה את החפרפרת
Barton 2.5 CK or CH
Barton 2.5 CK or CH הכה את החפרפרת
על ידי
3.1 Sight Words
3.1 Sight Words זוגות תואמים
4.10 Banana Rule spelling quiz
4.10 Banana Rule spelling quiz זכייה או הפסד של חידון
Barton 5.3 Doubling Rule for Suffixes
Barton 5.3 Doubling Rule for Suffixes זכייה או הפסד של חידון
Barton 5.1 Extra Practice Page 2
Barton 5.1 Extra Practice Page 2 זכייה או הפסד של חידון
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences מילה חסרה
Barton Level 3 Sight Word: Find the "what" moles
Barton Level 3 Sight Word: Find the "what" moles הכה את החפרפרת
6.10 spell words correctly
6.10 spell words correctly חידון
על ידי
Barton 2.4 find b
Barton 2.4 find b הכה את החפרפרת
על ידי
Barton 4.5 Happy Rule
Barton 4.5 Happy Rule איש תלוי
על ידי
Barton Level 4.3 (2 syllable words) match up
Barton Level 4.3 (2 syllable words) match up מצא את ההתאמה
Barton Level 2 : CH vs. CK
Barton Level 2 : CH vs. CK מיון קבוצה
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa)
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa) פוצץ בלון
על ידי
Barton: Syllable Division 1 or 2
Barton: Syllable Division 1 or 2 מיון קבוצה
על ידי
5.6 BOOM Soccer
5.6 BOOM Soccer קלפים אקראיים
על ידי
Barton 4.1 open and closed syllables
Barton 4.1 open and closed syllables מיון קבוצה
3.9 Blending and Spelling Digraphs /ch/ /ck/ and units (betting game)
3.9 Blending and Spelling Digraphs /ch/ /ck/ and units (betting game) זכייה או הפסד של חידון
3.8 Sight Words II
3.8 Sight Words II זוגות תואמים
7.4 Vowel + R + Suffix, Drop, Double, Change rules
7.4 Vowel + R + Suffix, Drop, Double, Change rules מיון קבוצה
על ידי
Barton 2.3 Read these Phrases
Barton 2.3 Read these Phrases מיון קבוצה
על ידי
3.11 read units don't be greedy
3.11 read units don't be greedy קלפים אקראיים
על ידי
8.1-8.2 Vocabulary, Read all answers, choose definition.
8.1-8.2 Vocabulary, Read all answers, choose definition. פתח את התיבה
על ידי
Barton 6-12 Consonant LE sort
Barton 6-12 Consonant LE sort מיון קבוצה
על ידי
7.4 Prefix Definition Review
7.4 Prefix Definition Review חידון
על ידי
5.1 Sight Words I
5.1 Sight Words I זוגות תואמים
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?