קהילה

Barton Reading

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'barton reading'

Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences השלם את המשפט
Barton Level 3 Sight Word: Find the "what" moles
Barton Level 3 Sight Word: Find the "what" moles הכה את החפרפרת
Barton 3.5 Floss Rule Anagram
Barton 3.5 Floss Rule Anagram היפוך אותיות
על ידי
Barton 9 French Quiz
Barton 9 French Quiz חידון
על ידי
Barton 3.4 Blends Anagram
Barton 3.4 Blends Anagram היפוך אותיות
על ידי
Barton 3.3 Fluency Phrases - Ferrets
Barton 3.3 Fluency Phrases - Ferrets פתח את התיבה
על ידי
/d/ or /t/ initial sound
/d/ or /t/ initial sound חידון טלויזיה
על ידי
6.5 dge or ge - Word Sort
6.5 dge or ge - Word Sort מיון קבוצה
על ידי
6.11a Don't Be A Menace
6.11a Don't Be A Menace קלפים אקראיים
על ידי
3.4 Don`t be greedy
3.4 Don`t be greedy קלפים אקראיים
על ידי
10.4  AD family
10.4 AD family חידון טלויזיה
על ידי
6.3a ce says /s/ at end
6.3a ce says /s/ at end הכה את החפרפרת
על ידי
6.9 Unit: Ture Match word w/ definition
6.9 Unit: Ture Match word w/ definition התאמה
על ידי
7.5 Don't Be A Greedy Alligator
7.5 Don't Be A Greedy Alligator קלפים אקראיים
על ידי
5.6a change y to i
5.6a change y to i חידון טלויזיה
על ידי
4.14 Do you use an open vowel or vowel team?
4.14 Do you use an open vowel or vowel team? חידון
Barton 5.4 Other Sounds of suffix -ED Sort
Barton 5.4 Other Sounds of suffix -ED Sort מיון קבוצה
Barton 2.5 Ch/ck/sh
Barton 2.5 Ch/ck/sh מטוס
על ידי
Barton 4.14 Vowel Teams in the Middle quiz
Barton 4.14 Vowel Teams in the Middle quiz חידון
Barton 5.4 Others Sounds of suffix -ed
Barton 5.4 Others Sounds of suffix -ed חידון
4.13 Vowel Teams
4.13 Vowel Teams חידון
/ch/ vs. /tr/ phoneme sort
/ch/ vs. /tr/ phoneme sort מיון קבוצה
Barton Level 2 : CH vs. CK
Barton Level 2 : CH vs. CK מיון קבוצה
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa)
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa) פוצץ בלון
על ידי
Barton 5.1 Extra Practice Page 2
Barton 5.1 Extra Practice Page 2 זכייה או הפסד של חידון
Barton 5.3 Doubling Rule for Suffixes
Barton 5.3 Doubling Rule for Suffixes זכייה או הפסד של חידון
Closed, Unit, Open, or Vowel Team Syllable?
Closed, Unit, Open, or Vowel Team Syllable? חידון
על ידי
Barton 4.5 Rule Sort
Barton 4.5 Rule Sort מיון קבוצה
על ידי
Barton 3.2 Anagrams
Barton 3.2 Anagrams היפוך אותיות
על ידי
8.1b  -cian & related field or career
8.1b -cian & related field or career תפזורת
על ידי
3.0 Sight Words: Where or Were
3.0 Sight Words: Where or Were השלם את המשפט
על ידי
7.1 -OR -AR Sort
7.1 -OR -AR Sort מיון קבוצה
על ידי
4.5 Don't be greedy monkey
4.5 Don't be greedy monkey קלפים אקראיים
על ידי
4.10 Don't be greedy Santa
4.10 Don't be greedy Santa קלפים אקראיים
על ידי
6.4 Don't be greedy -ve -ive (Cow)
6.4 Don't be greedy -ve -ive (Cow) קלפים אקראיים
על ידי
9.9 (#1) sounds of GU + vowel
9.9 (#1) sounds of GU + vowel היפוך אותיות
על ידי
7-1  ar words
7-1 ar words הכה את החפרפרת
על ידי
10.9 Greek Medical Forms (T or F)
10.9 Greek Medical Forms (T or F) פתח את התיבה
על ידי
7.2b -ir -ur Don't be a greedy bird
7.2b -ir -ur Don't be a greedy bird קלפים אקראיים
על ידי
7.3a Don't be greedy (panda)
7.3a Don't be greedy (panda) קלפים אקראיים
על ידי
3.5  FF, LL, SS, ZZ True or False
3.5 FF, LL, SS, ZZ True or False אמת או שקר
על ידי
6.1 Closed or Silent e
6.1 Closed or Silent e קלפים אקראיים
על ידי
3.3 Sight words
3.3 Sight words היפוך אותיות
על ידי
4.7 Compound Words
4.7 Compound Words הכה את החפרפרת
על ידי
7.10 Don't Be Contradictory
7.10 Don't Be Contradictory קלפים אקראיים
על ידי
7.8 Don't Be Shakespeare
7.8 Don't Be Shakespeare קלפים אקראיים
על ידי
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u מצא את ההתאמה
3.10 Contractions "your" vs. "you're"
3.10 Contractions "your" vs. "you're" השלם את המשפט
Barton 4.1 open and closed syllables
Barton 4.1 open and closed syllables מיון קבוצה
5.6 BOOM Soccer
5.6 BOOM Soccer קלפים אקראיים
על ידי
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There"
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There" חידון
3.9 Blending and Spelling Digraphs /ch/ /ck/ and units (betting game)
3.9 Blending and Spelling Digraphs /ch/ /ck/ and units (betting game) זכייה או הפסד של חידון
Barton 8.06 - Read Sentences
Barton 8.06 - Read Sentences היפוך אריחים
על ידי
Barton 8.1 - Syllable Deal
Barton 8.1 - Syllable Deal קלפים אקראיים
על ידי
Barton 3.2 Fluency Phrases - Horses
Barton 3.2 Fluency Phrases - Horses פתח את התיבה
על ידי
6.12 Don't Be A Grumble
6.12 Don't Be A Grumble קלפים אקראיים
על ידי
7.3b Don't be greedy (ostrich)
7.3b Don't be greedy (ostrich) קלפים אקראיים
על ידי
8.2 Match up
8.2 Match up התאמה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?