קהילה

Barton Reading

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'barton reading'

4.14 Do you use an open vowel or vowel team?
4.14 Do you use an open vowel or vowel team? חידון
4.13 Vowel Teams
4.13 Vowel Teams חידון
Barton 2.5 Ch/ck/sh
Barton 2.5 Ch/ck/sh מטוס
על ידי
/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3
/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3 חידון
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends חידון טלויזיה
Barton 4.4 Music Trick
Barton 4.4 Music Trick מיון קבוצה
על ידי
7.1 -OR -AR Sort
7.1 -OR -AR Sort מיון קבוצה
על ידי
10.9 Greek Medical Forms (T or F)
10.9 Greek Medical Forms (T or F) פתח את התיבה
על ידי
7.2b -ir -ur Don't be a greedy bird
7.2b -ir -ur Don't be a greedy bird קלפים אקראיים
על ידי
4.5 Don't be greedy monkey
4.5 Don't be greedy monkey קלפים אקראיים
על ידי
4.10 Don't be greedy (Lambs)
4.10 Don't be greedy (Lambs) קלפים אקראיים
על ידי
7-1  ar words
7-1 ar words הכה את החפרפרת
על ידי
6.4 Don't be greedy -ve -ive (Cow)
6.4 Don't be greedy -ve -ive (Cow) קלפים אקראיים
על ידי
8.1b  -cian & related field or career
8.1b -cian & related field or career תפזורת
על ידי
Kiss the Cat--Barton Level 3:6
Kiss the Cat--Barton Level 3:6 חידון
על ידי
7.6 Don't Be Waldo
7.6 Don't Be Waldo קלפים אקראיים
על ידי
4.8 Sight Words Don`t be Greedy squirrels
4.8 Sight Words Don`t be Greedy squirrels קלפים אקראיים
על ידי
3.5a -ff -ll -ss -zz double last letter?
3.5a -ff -ll -ss -zz double last letter? חידון טלויזיה
על ידי
5.9 Don't be greedy (dolphin)
5.9 Don't be greedy (dolphin) קלפים אקראיים
על ידי
3.2 Blends
3.2 Blends חידון טלויזיה
על ידי
10.4 AD Chameleon Prefix Family
10.4 AD Chameleon Prefix Family מצא את ההתאמה
על ידי
5.7 Does -sion say /zhun/?
5.7 Does -sion say /zhun/? פתח את התיבה
על ידי
4-14 Sort It--/oa/ Sound
4-14 Sort It--/oa/ Sound מיון קבוצה
על ידי
4.7 Don't be greedy
4.7 Don't be greedy קלפים אקראיים
על ידי
10.1 Sight words
10.1 Sight words היפוך אותיות
על ידי
5.8 non, dis, in, un unscramble
5.8 non, dis, in, un unscramble בטל את הערבוב
על ידי
Barton 4.7 Read these words
Barton 4.7 Read these words מיון קבוצה
על ידי
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 )
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 ) זכייה או הפסד של חידון
4.10 Identify and Classify Schwa sounds
4.10 Identify and Classify Schwa sounds פוצץ בלון
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1 מיון קבוצה
על ידי
10.5b DIS, DIF, DI or DE Don't Be Disruptive
10.5b DIS, DIF, DI or DE Don't Be Disruptive גלגל אקראי
על ידי
5.8 prefixes -un, -dis Flip tiles
5.8 prefixes -un, -dis Flip tiles מצא את ההתאמה
על ידי
7.4a Don't Be scared or scarred
7.4a Don't Be scared or scarred קלפים אקראיים
על ידי
3 Sight Words Don't Be Greedy
3 Sight Words Don't Be Greedy קלפים אקראיים
על ידי
6.13 Don't Get Frazzled
6.13 Don't Get Frazzled קלפים אקראיים
על ידי
4.3 (#1) Division rule 2
4.3 (#1) Division rule 2 התאמה
על ידי
9.9 (#2) /g/ as gue
9.9 (#2) /g/ as gue תפזורת
על ידי
3.8 Don't Be Greedy (iguana)
3.8 Don't Be Greedy (iguana) קלפים אקראיים
על ידי
6.6 Don't be greedy (Koalas)
6.6 Don't be greedy (Koalas) קלפים אקראיים
על ידי
3.6 Fluency Drill Phrases
3.6 Fluency Drill Phrases התאמה
6.7 "Tricky Suffixes" -AL, -IZE, -IC, -OUS
6.7 "Tricky Suffixes" -AL, -IZE, -IC, -OUS חידון
על ידי
10.7 (#1) Greek Combining forms
10.7 (#1) Greek Combining forms מצא את ההתאמה
על ידי
4.13 Long O and U vowel team quiz review
4.13 Long O and U vowel team quiz review חידון
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There"
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There" חידון
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u מצא את ההתאמה
3.10 Contractions "your" vs. "you're"
3.10 Contractions "your" vs. "you're" מילה חסרה
Barton 8.6 - Read Sentences
Barton 8.6 - Read Sentences היפוך אריחים
על ידי
Barton 4.5 Rule Sort
Barton 4.5 Rule Sort מיון קבוצה
על ידי
6.10 Match related words
6.10 Match related words התאמה
על ידי
8.9 Don't Be A Scoundrel
8.9 Don't Be A Scoundrel קלפים אקראיים
על ידי
10.9 (#2) Greek Medica Forms
10.9 (#2) Greek Medica Forms התאמה
על ידי
5.10 Don't be greedy (koala)
5.10 Don't be greedy (koala) קלפים אקראיים
על ידי
8.3b -iate -ciate -tiate
8.3b -iate -ciate -tiate בטל את הערבוב
על ידי
10.6  Greek Combining forms
10.6 Greek Combining forms מצא את ההתאמה
על ידי
4.4 /K/ middle Don`t Be Greedy (Frogs)
4.4 /K/ middle Don`t Be Greedy (Frogs) קלפים אקראיים
על ידי
5.3 doubling rule -ed, -ing
5.3 doubling rule -ed, -ing חידון
על ידי
5.8 dis,in,un,non Wordsearch
5.8 dis,in,un,non Wordsearch תפזורת
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?