קהילה

English

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'english'

In a Hotel Room - English File Beginner
In a Hotel Room - English File Beginner דיאגרמה עם תוויות
על ידי
What time is it?
What time is it? חידון
על ידי
EF beginner Countries
EF beginner Countries התאמה
על ידי
Barton 4.10 Sentence Anagram with Photo Clues
Barton 4.10 Sentence Anagram with Photo Clues היפוך אותיות
על ידי
Should & Shouldn't
Should & Shouldn't בטל את הערבוב
על ידי
VCCV Sentences
VCCV Sentences השלם את המשפט
על ידי
Barton 5.7  -tion or -sion (part 1)
Barton 5.7 -tion or -sion (part 1) מיון קבוצה
על ידי
Action Verbs
Action Verbs השלם את המשפט
על ידי
Should, Would, Could
Should, Would, Could חידון
על ידי
Alphabet
Alphabet התאמה
על ידי
Level 4 Sight Word Quiz
Level 4 Sight Word Quiz חידון
על ידי
Wh- Questions
Wh- Questions התאמה
על ידי
Wilson 3.1
Wilson 3.1 הכה את החפרפרת
על ידי
Emotions
Emotions מיון קבוצה
על ידי
sh words
sh words פוצץ בלון
על ידי
Barton 5.7  -tion or -sion (part 2)
Barton 5.7 -tion or -sion (part 2) מיון קבוצה
על ידי
Open and Closed Syllables
Open and Closed Syllables מיון קבוצה
על ידי
Short-i and Short-a Words
Short-i and Short-a Words קלפים אקראיים
על ידי
Complete Advanced - Unit 6 - Reading and Use of English ex 1 - Vocabulary page 64
Complete Advanced - Unit 6 - Reading and Use of English ex 1 - Vocabulary page 64 היפוך אותיות
על ידי
3 Sounds of -ED
3 Sounds of -ED מיון קבוצה
על ידי
PAST CONTINUOUS
PAST CONTINUOUS בטל את הערבוב
על ידי
Closed Syllable Root Words
Closed Syllable Root Words התאמה
על ידי
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair זוגות תואמים
על ידי
Present Simple Quiz
Present Simple Quiz חידון
על ידי
Motivate 02 - Unit 05 - Grammar 2 page 65 Some/Any - A/An
Motivate 02 - Unit 05 - Grammar 2 page 65 Some/Any - A/An חידון
על ידי
Long and Short Vowels Phonemic Awareness
Long and Short Vowels Phonemic Awareness מיון קבוצה
על ידי
Harry Potter feelings
Harry Potter feelings חידון טלויזיה
על ידי
Wilson 8.1
Wilson 8.1 הכה את החפרפרת
על ידי
Barton Level 4 Sight Words (2) Hangman
Barton Level 4 Sight Words (2) Hangman איש תלוי
על ידי
Regular, Past Present Future Tense Verbs
Regular, Past Present Future Tense Verbs פתח את התיבה
על ידי
inference
inference חידון טלויזיה
על ידי
ESL SIMPLE PRESENT
ESL SIMPLE PRESENT בטל את הערבוב
על ידי
Upper and Lower case
Upper and Lower case חידון
על ידי
Letter R S
Letter R S מיון קבוצה
על ידי
Weather idioms
Weather idioms התאמה
על ידי
Possessive adjectives
Possessive adjectives אמת או שקר
על ידי
I wish.. - ESL Conversation
I wish.. - ESL Conversation קלפים אקראיים
על ידי
Barton Level 3 Sentence Scramble Review
Barton Level 3 Sentence Scramble Review בטל את הערבוב
על ידי
Feelings: Emoji Quiz
Feelings: Emoji Quiz כרטיסי הבזק
על ידי
VERB TO BE
VERB TO BE חידון
על ידי
Open Syllables vs. Closed Syllables
Open Syllables vs. Closed Syllables מיון קבוצה
על ידי
-k or -ck ending
-k or -ck ending מיון קבוצה
על ידי
Barton 4.9 Three Syllables w Division
Barton 4.9 Three Syllables w Division קלפים אקראיים
על ידי
Irregular verbs
Irregular verbs חידון
על ידי
Possessive adjectives
Possessive adjectives חידון טלויזיה
על ידי
Barton Level 4 Sight Word Anagrams (1)
Barton Level 4 Sight Word Anagrams (1) היפוך אותיות
על ידי
Wh questions - Simple present
Wh questions - Simple present בטל את הערבוב
על ידי
B and D letter recongition
B and D letter recongition קלפים אקראיים
על ידי
Simple, Compound, and Complex Sentences
Simple, Compound, and Complex Sentences מיון קבוצה
על ידי
Present Simple Negative
Present Simple Negative מיון קבוצה
על ידי
Present Perfect review 2B
Present Perfect review 2B חידון
על ידי
Barton Level 7.7 Edward Lizard Rule Quiz
Barton Level 7.7 Edward Lizard Rule Quiz חידון
על ידי
Rhyming Words short a
Rhyming Words short a חידון
על ידי
Present Progressive verbs w/pronouns
Present Progressive verbs w/pronouns התאמה
על ידי
Problems in meetigs
Problems in meetigs התאמה
על ידי
p65 - UNIT 05 - GRAMMAR 2 - UNCOUNTABLE AND COUNTABLE NOUNS
p65 - UNIT 05 - GRAMMAR 2 - UNCOUNTABLE AND COUNTABLE NOUNS מיון קבוצה
על ידי
Idioms "Get it"?
Idioms "Get it"? חידון
על ידי
Complete Advanced - Unit 7 - Complex Prepositions p75
Complete Advanced - Unit 7 - Complex Prepositions p75 התאמה
על ידי
CAE1/Unit1/Used to, usually, get used to and be used to/MP
CAE1/Unit1/Used to, usually, get used to and be used to/MP גלגל אקראי
על ידי
CAE 3 - Conditional Conversation Questions
CAE 3 - Conditional Conversation Questions קלפים אקראיים
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?