קהילה

English Clothes

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'english clothes'

Clothes
Clothes תפזורת
על ידי
Clothing vocabulary
Clothing vocabulary התאמה
על ידי
VOCAB - PEOPLE: Clothes & accessories
VOCAB - PEOPLE: Clothes & accessories התאמה
על ידי
Winter clothes
Winter clothes היפוך אריחים
על ידי
Les Vêtements
Les Vêtements חידון
על ידי
Full Blast plus 2, Module 7c, Vocabulary: Clothes review
Full Blast plus 2, Module 7c, Vocabulary: Clothes review התאמה
על ידי
 ( sw-sp)
( sw-sp) חידון
על ידי
Communication idioms
Communication idioms מצא את ההתאמה
על ידי
Present Progressive verbs w/pronouns
Present Progressive verbs w/pronouns התאמה
על ידי
Motivate 02 - Unit 05 - Grammar 2 page 65 Some/Any - A/An
Motivate 02 - Unit 05 - Grammar 2 page 65 Some/Any - A/An חידון
על ידי
Problems in meetigs
Problems in meetigs התאמה
על ידי
p65 - UNIT 05 - GRAMMAR 2 - UNCOUNTABLE AND COUNTABLE NOUNS
p65 - UNIT 05 - GRAMMAR 2 - UNCOUNTABLE AND COUNTABLE NOUNS מיון קבוצה
על ידי
Past simple questions
Past simple questions בטל את הערבוב
על ידי
How often do you...?
How often do you...? גלגל אקראי
על ידי
Motivate 2 - Unit 08 - Present Perfect Questions
Motivate 2 - Unit 08 - Present Perfect Questions קלפים אקראיים
על ידי
Idioms "Get it"?
Idioms "Get it"? חידון
על ידי
Complete Advanced - U09 Wbp45 Time Expressions with at, in, on
Complete Advanced - U09 Wbp45 Time Expressions with at, in, on חידון
על ידי
to be is am are game
to be is am are game מטוס
על ידי
Play in English BLUE - Lesson B3 - Where is it?
Play in English BLUE - Lesson B3 - Where is it? חידון
על ידי
In a Hotel Room - English File Beginner
In a Hotel Room - English File Beginner דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Complete Advanced - Unit 7 - Complex Prepositions p75
Complete Advanced - Unit 7 - Complex Prepositions p75 התאמה
על ידי
CAE1/Unit1/Used to, usually, get used to and be used to/MP
CAE1/Unit1/Used to, usually, get used to and be used to/MP גלגל אקראי
על ידי
Complete Advanced - Unit 7 - WB p35
Complete Advanced - Unit 7 - WB p35 חידון
על ידי
Telephoning - Key expressions and functions
Telephoning - Key expressions and functions מצא את ההתאמה
על ידי
Telling the time - Balloon pop
Telling the time - Balloon pop פוצץ בלון
על ידי
Motivate 2 - should/shouldn't Conversation Questions
Motivate 2 - should/shouldn't Conversation Questions גלגל אקראי
על ידי
Clothes
Clothes התאמה
על ידי
Clothes
Clothes חידון
על ידי
Clothes
Clothes גלגל אקראי
על ידי
CLOTHES
CLOTHES חידון טלויזיה
על ידי
TELLING THE TIME
TELLING THE TIME חידון
על ידי
The Future - Conversational Questions
The Future - Conversational Questions קלפים אקראיים
על ידי
CAE 3 - Conditional Conversation Questions
CAE 3 - Conditional Conversation Questions קלפים אקראיים
על ידי
What time is it?
What time is it? חידון
על ידי
Unit 4 - Prepositions of place
Unit 4 - Prepositions of place חידון
על ידי
EF beginner Countries
EF beginner Countries התאמה
על ידי
New Yellow Flash this-that-these-those
New Yellow Flash this-that-these-those חידון
על ידי
American idioms
American idioms התאמה
על ידי
Motivate 02 - Unit 05 - Comparative questions
Motivate 02 - Unit 05 - Comparative questions גלגל אקראי
על ידי
Objective First - Unit 15.2 - Countable x Uncountable
Objective First - Unit 15.2 - Countable x Uncountable מיון קבוצה
על ידי
Yes/No Questions
Yes/No Questions קלפים אקראיים
על ידי
Comparative and Superlative
Comparative and Superlative חידון
על ידי
Imagery Match
Imagery Match מצא את ההתאמה
על ידי
Clothes
Clothes התאמה
על ידי
CLOTHES
CLOTHES הכה את החפרפרת
על ידי
Clothes
Clothes היפוך אותיות
על ידי
Conditional questions
Conditional questions גלגל אקראי
על ידי
T2 - Motivate 1 - There is / there are INTERROGATIVE
T2 - Motivate 1 - There is / there are INTERROGATIVE פתח את התיבה
על ידי
Complete Advanced - Unit 7 - Participle Clause starters
Complete Advanced - Unit 7 - Participle Clause starters גלגל אקראי
על ידי
Fill in  Has/Have
Fill in Has/Have חידון
על ידי
The School rules - Convesation Prompts - MUST
The School rules - Convesation Prompts - MUST פתח את התיבה
על ידי
Motivate 2 - Unit 05 - Adjective word order - p66  - SB
Motivate 2 - Unit 05 - Adjective word order - p66 - SB מיון קבוצה
על ידי
Clothing
Clothing מיון קבוצה
על ידי
Clothes
Clothes הכה את החפרפרת
על ידי
Clothes (Arabic)
Clothes (Arabic) התאמה
על ידי
Clothes
Clothes מצא את ההתאמה
על ידי
Unit 6.1 - Second Conditional Conversation questions
Unit 6.1 - Second Conditional Conversation questions קלפים אקראיים
על ידי
Unit 1 - Present Perfect and Simple (Past Conversation Questions)
Unit 1 - Present Perfect and Simple (Past Conversation Questions) קלפים אקראיים
על ידי
Complete Advanced - Unit 14 - Adverb/Adjective Collocations
Complete Advanced - Unit 14 - Adverb/Adjective Collocations התאמה
על ידי
Jetstream Intermediate - Third Conditional Questions
Jetstream Intermediate - Third Conditional Questions קלפים אקראיים
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?