קהילה

French Vocabulary

דוגמאות מהקהילה שלנו

10,000+ תוצאות עבור 'french vocabulary'

Bien dit! 1 - Vocabulaire 3.2 - La famille de Vincent
Bien dit! 1 - Vocabulaire 3.2 - La famille de Vincent דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Vocabulaire - Les symptômes et les blessures
Vocabulaire - Les symptômes et les blessures דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Vocabulaire - Faire les courses 1
Vocabulaire - Faire les courses 1 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Grammaire 2.1.1 - Les articles définis
Bien dit! 1 - Grammaire 2.1.1 - Les articles définis מיון קבוצה
על ידי
Vocabulaire - Faire des achats
Vocabulaire - Faire des achats דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.2 - Les couleurs (jeu des étiquettes)
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.2 - Les couleurs (jeu des étiquettes) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.1 - Jeu d'association 1
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.1 - Jeu d'association 1 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Vocabulaire - Faire les courses 2
Vocabulaire - Faire les courses 2 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Vocabulaire - Les produits de nettoyage
Vocabulaire - Les produits de nettoyage דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 2.2
Bien dit! 1 - Vocabulaire 2.2 פוצץ בלון
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 5.1 - Les mois et les saisons
Bien dit! 1 - Vocabulaire 5.1 - Les mois et les saisons מיון קבוצה
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 3.1 - Physique ou personnalité ?
Bien dit! 1 - Vocabulaire 3.1 - Physique ou personnalité ? מיון קבוצה
על ידי
Vocabulaire - Chez le coiffeur
Vocabulaire - Chez le coiffeur דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Les parties du corps
Les parties du corps מצא את ההתאמה
על ידי
Telling the time
Telling the time התאמה
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 5.2 - Où vas-tu ?
Bien dit! 1 - Vocabulaire 5.2 - Où vas-tu ? התאמה
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.2 - La maroquinerie et la bijouterie
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.2 - La maroquinerie et la bijouterie דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.2 - Au rayon sport et plein-air
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.2 - Au rayon sport et plein-air דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.1 - Jeu d'association 2
Bien dit! 1 - Vocabulaire 7.1 - Jeu d'association 2 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Les contraires
Les contraires מצא את ההתאמה
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.2 - Les couleurs (jeu du labyrinthe)
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.2 - Les couleurs (jeu du labyrinthe) מרדף במבוך
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.1 - L'heure (jeu des étiquettes)
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.1 - L'heure (jeu des étiquettes) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.1 - L'heure (jeu d'association)
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.1 - L'heure (jeu d'association) מצא את ההתאמה
על ידי
Vocabulaire - Au bureau de poste
Vocabulaire - Au bureau de poste דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Bien dit! 1 - Grammaire 5.1.2 - Les mots interrogatifs
Bien dit! 1 - Grammaire 5.1.2 - Les mots interrogatifs התאמה
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 2.2 - La position des adverbes
Bien dit! 1 - Vocabulaire 2.2 - La position des adverbes בטל את הערבוב
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.2 - IL, ELLE, ILS, ELLES
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.2 - IL, ELLE, ILS, ELLES מיון קבוצה
על ידי
Chemins 2 - Contextes 1B - Les couleurs [accord des adjectifs]
Chemins 2 - Contextes 1B - Les couleurs [accord des adjectifs] חידון
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 8.1 - Les corvées
Bien dit! 1 - Vocabulaire 8.1 - Les corvées התאמה
על ידי
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.1 - Les matières (jeu de tri)
Bien dit! 1 - Vocabulaire 4.1 - Les matières (jeu de tri) מיון קבוצה
על ידי
BI2, les questions de discussion en générales
BI2, les questions de discussion en générales גלגל אקראי
על ידי
F1: DAC1 U1B Être Balloons
F1: DAC1 U1B Être Balloons פוצץ בלון
על ידי
verbes en -ir, correspondances
verbes en -ir, correspondances חידון
על ידי
Les Expressions avec AVOIR - faire correspondre
Les Expressions avec AVOIR - faire correspondre זוגות תואמים
על ידי
Avoir present
Avoir present התאמה
על ידי
L'environnement et le subjonctif
L'environnement et le subjonctif גלגל אקראי
על ידי
Definite and Indefinite Articles
Definite and Indefinite Articles חידון
על ידי
Les magasins
Les magasins התאמה
על ידי
Paris et ses monuments
Paris et ses monuments דיאגרמה עם תוויות
על ידי
F2: DAC1 U6B Les questions sur les vêtements
F2: DAC1 U6B Les questions sur les vêtements קלפים אקראיים
על ידי
Les Verbes Pronominaux
Les Verbes Pronominaux התאמה
על ידי
Ma famille: Possesssive Adjectives
Ma famille: Possesssive Adjectives השלם את המשפט
על ידי
Les nombres en Francais
Les nombres en Francais התאמה
על ידי
Le Passe
Le Passe מיון קבוצה
על ידי
Question words in French
Question words in French תשבץ
על ידי
School supplies - matching pairs
School supplies - matching pairs זוגות תואמים
על ידי
Passe Compose Avec Avoir (Whack-a-mole)
Passe Compose Avec Avoir (Whack-a-mole) הכה את החפרפרת
על ידי
Les Adjectifs Démonstratifs
Les Adjectifs Démonstratifs הכה את החפרפרת
על ידי
Les pronoms démonstratifs (CELUI, CELLE, CEUX, CELLES)
Les pronoms démonstratifs (CELUI, CELLE, CEUX, CELLES) השלם את המשפט
על ידי
passé composé ou imparfait
passé composé ou imparfait חידון טלויזיה
על ידי
Les pièces de la maison
Les pièces de la maison דיאגרמה עם תוויות
על ידי
-ER verbs
-ER verbs הכה את החפרפרת
על ידי
Les loisirs - matching pairs
Les loisirs - matching pairs זוגות תואמים
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?